Archívum

 

 

 

Kedves Tagjaink és Leendő Tagjaink!

Az egyesületi tagság a 2016. évre akkor teljes értékű, ha az éves tagsági díj befizetésre kerül, mely évek óta változatlan összegű, azaz egyéni tagjaink számára 2.400Ft/év, intézményi tagjaink számára pedig 6. 000Ft/év. Kérünk minden tagot, hogy ha a 2015. évre még nem fizette be tagsági díját, akkor ezt minnél hamarabb tegye meg. A tagsági díj utalása során minden esetben kérjük feltüntetni  annak a nevét, akinek a tagságát rendezni kívánják.

A SZOCIÁLIS KLASZTER EGYESÜLET SZÁMLASZÁMA:

 

14100220-14004149-01000002

Sberbank Magyarország Zrt.

 


 

 Átlagosan havonta bruttó 16 ezer forint bérkiegészítésre számíthat mintegy 65 ezer szociális dolgozó július 1-jétől - jelentette be Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára pénteken sajtótájékoztatón Budapesten. Közölte: elsősorban a magasabb iskolai végzettségűeket és a hosszabb szolgálati idővel rendelkezőket érinti majd a bérkiegészítés, de a szétosztás elveiről még egyeztetnek a szakmai vezetőkkel.

Az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a most bejelentett - átlagosan bruttó 16 ezer forintos - bérkiegészítést nem a jelenlegi bérpótlék helyett adják az érintett 65-66 ezer, "magasabb iskolai végzettségű" szakembernek, hanem azon felül.

 

 

 

 

 

 Kedves Kollégák!

 

Az Erasmus Közéleti Kommunikációs Kutató Intézet megbízásából a SZIA egy az 50+ korúakra vonatkozó pályázat érdekében szeretné felsorolni mindazokat a projekteket, amelyek az elmúlt 20 évben sikeresnek bizonyultak a HEFOP, TÁMOP, NCA, stb. keretében, és fenntarthatókká váltak. Vagy sikeresek, de forráshiány miatt megszűntek de folytatásra feltétlenül érdemesek lennének.

Kérjük rövid tájékoztatóban vagy az adatlapot mellékeljétek, vagy, ha nincs meg, akkor csak röviden mutassátok be: cím, téma, helyszín, célcsoport, felhasznált összeg, elért eredmény és javaslatotok szerint, miért érdemes folytatni az adott projekteket. Kérjük, hogy a projekt linkjét küldjétek meg.


Előre is köszönettel és üdvözlettel:

Talyigás Katalin
0620 9311 084

szia@szia.org

 

 

 

 

 

 

 Jelentkezési lap a dokumentumtárból letölthető.

 

 

Kedves Kollégák!

 

Kérünk benneteket, hogy szánjatok pár percet a mellékelt kérdőív kitöltésére. Fontos, hogy adatokkal tudjuk alátámasztani munkánkat.
A kérdőívet az SZGY Módszertani Főosztálya állította össze a szakápolási tevékenység felmérésére.

A rossz hír, hogy hétfőre szükséges visszaküldeni az info@szocialisklaszter.hu e-mail címre.

A kérdőív a dokumentumtárból tölthető le.


Köszönjük az együttműködést.

 

 

Ezúton gratulálunk Czibere Károly alapító Alelnök  Úrnak Államtitkári kinevezéséhez.

Valamaint gratulálunk valamennyi államtitkárnak és munkájukhoz jó egészséget, kitartást kívánunk.

 

fotó: MTI

Taggyűlés 2014.

A Szociális Klaszter Egyesület hagyományainak és törvényi kötelezettségeinek megfelelően idén is megtartotta éves taggyűlését. A taggyűlésen ismertetett 2013. év beszámoláját és jegyzőkönyvét a baloldalaon található megfelelő menü kiválasztásával lehet megtekinteni. 

 

Kedves Kollégáink!


Egyesületünk által szervezett „Merre tovább idősellátás VII.?” szakmai tanácskozásunk hatalmas érdeklődés mellett zajlott le 2014. március 11-én. A konferenciát a Szociális Klaszter elnöke dr. Egervári Ágnes nyitotta meg, majd Fülöp Attila helyettes államtitkár úr tartotta meg előadását, buzdítva minden jelenlévőt és szakmában dolgozó kollégát, hogy javaslataival, innovatív ötleteivel járuljon hozzá az életpályamodell kidolgozásához. Az előadok sorát folytatta dr. Szendrei Róbert Budapest Főpolgármesteri Hivatal szaktanácsadója bemutatva a főváros jelenlegi és jövőbeni szociális helyzetét, koncepcióját, majd Czibere Károly a Magyar Református Szeretetszolgálat irodavezetője és a Szociális Klaszter alelnöke tájékoztatta a hallgatóságot az életpályamodell kidolgozásának aktuális állapotáról, a különböző munkacsoportok működéséről.

 


A délelőtti előadások után kerekasztalbeszélgetés zajlott a szakmai szervezetek képviselőivel, úgymint Csepregi Teréz (SZESZE), Turcsik László (SZIOSZ), Kocsis József (SZIME), prof. dr. Székács Béla (MGGT), dr. Egervári Ágnes, Czibere Károly, Skultéti József (Szociális Klaszter Egyesület) valamint a hallgatóság nagyon aktív részvételével az életpályamodellről.

 

 

 

Ezúton is nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek/eljöttek, és a részvétel mellett jó ötletekkel, javaslatokkal és dilemmák megosztásával hozzájárultatok a szakmai tanácskozáshoz.


Mindenkit ennek folytatására buzdítunk és várjuk a javaslatokat, ötleteket az életpályamodellhez kapcsolódóan, melyet az


info@szocialisklaszter.hu


e-mail címen lehet megtenni.
  

Kedevs Kollégák!

 

A Szociális Klaszter Egyesület 2013. október 1-2-án a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társasággal közöseb Egymást Értő Szakemberek címmel az idősgondozással foglalkozó nemzetközi konferenciát tartott.


Az eseményt megnyitóján részt vett és beszédet mondott Soltész Miklós, az EMMI szociális és családügyért felelős államtitkára és Dr. Szócska Miklós, az EMMI egészségügyért felelős államtitkára.


dr. Szócska Miklós kiemelte: a területen az egyik legfontosabb cél, hogy minél tovább otthonukban, önellátásra képesen élhessenek az idős emberek, és amikor szükséges, legyen elegendő kompetens szakember az ellátásukra.
Soltész Miklós, az EMMI szociális és családügyért felelős államtitkára a konferencia megnyitóján elmondta, a magyar társadalomnak a tevékeny időskorra, mint hozzáállásra van szüksége, ezért szemléletváltozás van szükség hogy az idősödés és a nyugdíjaskor ne járjon együtt a leépüléssel.


Az őszülő társadalmak adatainak tükrében, az egészséges-sikeres öregedés hangsúlyossága mellett, az egész világon egyre nagyobb társadalmi-gazdasági kihívást jelentenek az időskori szellemi hanyatlás kórformái és az egyéb, hosszú idejű ápolással-gondozással járó időskori állapotok – hangzott el a szakmai tanácskozáson.
Az egyes részterületek kiemelkedő nemzetközi tekintélyei eljöttek és előadást tartottak a konferencián. Az előadások anyagai olvashatóak.
A konferencia foglalkozott a long term care ellátásokkal, a gondozás- ápolás minőségéval, a gondozottak életminőségének kérdéseivel.


A gondozás minősége és a kapcsolódó fenntarthatósági problémák egyre fontosbbá váló kérdések. A konferencia egyik fő témája volt az életminőség és az incontinencia kérdésköre.
Ezzel kapcsolatban egy Újpesten lezajlott sikeres kórházi projekt zajlott - melyre a mellékelt linken elérhető videoval is felhivjuk a figyelmet.Különösen fontos és a széles szakmai közvélemény figyelmére méltó, hogy az életminőséget javitó ellátás költségtakarékos módon valósitható meg.

 

 

 

 

www.youtube.com/watch

 

 

 

 

 Reméljük, az interprofesszionális idősgondozással foglalkozó nemzetközi rendezvények sorában az első , de nem az utolsó volt!


Minden előadónknak, résztvevőnek és támogatóinknak ezúton is köszönjük az aktív részvételt!

 

 EGYMÁST ÉRTŐ SZAKÉRTŐK”

Október elseje az Idősek Világnapja.


Ebből az alkalomból nagyanyáink, nagyapáink és dédszüleink előtt is tisztelegve szerveztük meg az interprofesszionális együttműködés előmozdítására ezt a konferenciát, melyen az alábbi konszenzus született.

A geriátria speciális alkalmazott medicinális tudományág, ami a többi társszakmával együtt, azok tudásanyagát kiegészítve és integrálva célozza az idős ember optimális ellátását. Célunk, hogy az idősödő társadalom számára mind nagyobb kihívást jelentő egészségügyi vonatkozások kapcsán megoldásokat közvetítsünk a döntéshozás és az idős családtagjaikat gondozó családok számára is.


A geriátria karrierje és felelőssége is nagyon sokban hasonlít a csecsemő gyermekgyógyászatéhoz. Hasonlók azok a demográfiai trendek is, amik a két szakmát a reflektorfénybe állították. Az ipari forradalom végén, az egy keresőképes családtagra eső életben maradt gyermekek számának növekedése volt a gyermekgyógyászat iránti szükséglet legfőbb hajtóereje. Ma az idősödő társadalmakban az egy keresőképes családtagra eső idős emberek számának bővülése jelenti azt a demográfiai történést, ami ugyanígy rávezeti a társadalmakat és a szakmát is a helyzethez való alkalmazkodásra, a speciális megoldások megtalálására.
A hazai ellátórendszer szerkezete nemcsak finanszírozási és fenntartói, hanem szociokulturális okok miatt is sajátosan alakult.
Az idősekkel foglalkozó geriátria és a társadalomtudományi diszciplínaként fejlődő segítő szakmák közös fogalomhasználata és közös gondolkodása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a növekvő gondozási-ellátási igényekhez alkalmazkodó, finanszírozható legyen az ellátórendszer.

Az idős ember ellátásában a legfőbb kihívást jelentő, azonnali választ kívánó gondozási kérdések:

• a szellemi hanyatlással járó progresszív kórképek növekvő száma (demencia)
• csökkent önellátó képesség (mozgásszervi korlátozottság)
• kontinencia zavar (elveszett toalettkészség)

A szakembereknek ezek mentén kell elsősorban is megfogalmazniuk a döntéshozás és a társadalom egésze felé a szükséges aktuális és jövőbeni teendőket és változásokat.

Az interprofesszionális idősgondozás gyakorlati, társadalmi és gazdasági értékké váláshoz nélkülözhetetlen elemek:

• az idős ember családtagként kezelése, a társadalom egésze részéről
• eredmény orientált struktúra, eljárásrendek, finanszírozás technika és minőségbiztosítási rendszerek
• szakmák közti koordinált együttműködés és prioritásképzés, értve az egészségügyi döntéshozást is
• megfelelő egészséginformációs - telemedicinális rendszerek, a napi munka korszerű segédeszközei

Az idősgondozás aktuális kulcsprioritásait és a kooperáció alapvonalait kell a döntéshozás, a társszakmák és a lakosság egésze felé is, egyidejűleg tolmácsolni. Ez csakis azon a nyelven és fogalomkészlettel lehetséges, amit az adott közreműködő csoport ért, megért és alkalmazni is képes. Így a közös hang és nyelvezet megtalálása, megformálása előfeltétele minden további eredménynek.

Itt elsősorban meg kell érteni, hogy az idős önellátó és egészséges ember az egyik legnagyobb érték egy érett társadalom számára. A családfák gerincét adó törzs, amire büszkék lehetünk. Ugyanígy az ágyhoz, kerekes székhez kötött és több egészségügyi problémával egyszerre küzdő idős ember segítése sem teher, hanem olyan nemes feladat, amit a családoknak és az állami ellátórendszereknek együtt kell és lehet megoldani.


Az idős embert és jól-létét középpontba helyező, az egyes szakmák sajátos szempontjain túlmutató interprofesszionális megközelítésű idősgondozás magasabb életminőséget jelent. A szakemberek közötti együttműködés egyre szélesebb körű, vannak nemzetközi szinten is elismert kezdeményezések, innovatív megoldások; sok azonban a javítani való a döntéshozókkal való párbeszéd, az oktatás és a társadalmi elfogadottság területén. A jelen fő kihívása a döntéshozásban megjeleníteni a társadalom idősödéséből fakadó egészségügyi és szociális problémák szinergikus, interprofesszionális ellátásához nélkülözhetetlen szempontokat. A jövő nagy feladata a mindennapi gyakorlat részévé tenni mindezt, eljutni a nagyközönség, az emberek, a társadalom egésze felé.

Az interprofesszionalitás elve nemcsak az idősek konkrét gyógykezelésekor és gondozásakor kell, hogy érvényesüljön, hanem az ellátásukért felelős szakemberek képzése során, a graduális és posztgraduális képzés minden szintjén és fázisában is. Parancsoló követelmény az egészségügyi és szociális oktatás, működés és finanszírozás hatékonyabb összhangja, a közös szakmai alapok mentén, azok ismeretében és szem előtt tartásával.

Általános igény mutatkozik arra, hogy szakmai és anyagi támogatást biztosítsunk az innovatív interprofesszionális oktatási kezdeményezések és gyakorlati modellek elérhetőségéhez. Mindez segíteni fog abban, hogy biztosíthassuk a jelenleg is zajló erőfeszítések találkozását az új globális populációs többség (65 év felettiek) interprofesszionális egészségügyi és szociális szükségleteivel.

Budapest , 2013 október elsején

 

dr Egervári Ágnes
a Szociális Klaszter Egyesület elnöke

 

 

Prof. Székács Béla                                                     Prof. Kiss István
                        az MGGT elnöke                                      az MGGT XXXVI. Konferenciájának elnöke

 

 

 

 

“If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable”
Seneca
 

COMMON SPEAKING EXPERTS
interprofessional elderly care


October 1st is the International Day of Elders.
Out of this occasion we organized this Conference where interprofessional cooperation can be facilitated with respect towards our grandmothers, grandfathers and great-grandparents.
The participants - geriatrics and other experts in the various fields of elderly care - discussed and agreed on the following.

Today the expansion of the number of elder people per one working person means that demographical happening. This leads the society and professions towards adapting to the situation and finding new solutions.
Geriatrics is a specially applied medical science which cooperates with other co-professions and enhances the knowledge of those to aim the elderly people’s optimal care.
Helping professions - social work; developing social science discipline - and geriatrics to have common definitions and use common thinking is essential to supply the growing care needs to adapt, to be financed by the care systems. Gerontology and geriatrics as sciences and practical professions give the main axis to this adaptation at a social level.
The target is to mediate solutions towards decision makers, co-professions and families who take care of elders in a challenging social and health care environment.

In the care of the elder people the main challenges are:

• Increased number of chronic progressive diseases with intellectual declines - dementia
• Increased dependency in activity of daily living - barriers in the movement
• Other geriatric syndromes with complex pathological background: incontinence etc.


Experts need to define the necessary actual and future activities and changes according to these bullet points towards decision makers, co-professions and the whole of society.


Essential elements for interprofessional elderly care becoming a practical, social and economic value:

• Treating the elders as a member of the family in the whole society
• Result orientated structure, processes, funding techniques and quality assurance systems
• Coordinated cooperation and creating priorities among professions including health and social care decision making
• Appropriate health information – telemedical systems, modern tools for the everyday work

By reaching the above mentioned bullet points, the actual key priorities and the basics of the cooperation of geriatrics work, need to be interpreted to decision makers, co-professions and the whole society at the same time. This is only possible in that language which is understood and applied by the cooperating teams. In this way finding and forming the common sound and language is a prerequisite for every upcoming result.

First of all it must be understood that the elder self-sufficient people are one of the greatest values for the mature society. The body of the family trees that we can be proud of. From this aspect, helping elder people bound to bed or wheelchair, who fight problems, cannot be a burden but a noble act which will be and can be solved together with the state care systems and families.

In the past geriatrics revealed its professional and theoretical principles and shared them with co-professions. Now the main challenge is to present the unique healthcare, social and economic points in the political decision making processes.
The big challenge of the future is to adopt these in the daily routine and grab the interest of the public, people and the whole society.

The care system’s structure took shape in a way not only because of funding and maintaining, but also of some social and cultural reasons.
Common usage of professional language between geriatrics dealing with elders and co-professions developing as social science discipline are essential for the system, which has to adapt to the increasing demands and financial support.
Elderly care to focus on the person and its welfare means a higher quality of life while it goes beyond each and every profession towards an Interprofessional cooperation. This co-work is getting wider and wider; there are initiatives and innovative solutions which are internationally acknowledged, but there are many opportunities for optimizing about the conversation with the decision makers, about education and social acceptance.

The main challenges of the present days are to introduce these healthcare, social and economic aspects in the political decision making. A task for the future is to make it a part of the everyday practice and to reach the public.

The principle of interprofessionality is not only by specific medical treatment and care must to prevail, but also during the education of the experts responsible, at every level and phase of graduate and post graduate trainings. The efficient correspondence among health care, social education, operation and funding is an essential requirement. The reality of this shall happen alongside common professional basics and knowledge.

There is a universal need to provide the policy and to fund to enable the implementation of innovative Interprofessional educational initiatives and practice models that will help us assure an ongoing workforce to meet the Interprofessional health and social needs of the new global population majority (these 65 years+).


1st of October, 2013, Budapest, Hungary

 

 

 

Ágnes Egervári M.D.
President of Social Cluster Association

 

 

 

Prof. Béla Székács M.D.,                     D.Sc. Prof. István Kiss M.D., Ph.D.
           President of HAGG                             President of XXXVI. Conference of HAGG
 

 

 

 

 

A JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT BEJELENTŐ LAP LETÖLTHETŐ A DOKUMENTUMTÁR "EGYMÁST ÉRTŐ SZAKEMBEREK 2013." KÖNYVTÁRBÓL.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kedves Kollégák!


a SZOCIÁLIS KLASZTER Egyesület


„Merre tovább idősellátás VI.?”


címmel akkreditált országos szakmai tanácskozást szervez.


A szakmai tanácskozáson szeretnénk bemutatni az idősgondozás helyzetét, láttatni gondjait, az egészségügy és szociális ellátórendszer határterületi problémáit, javaslatokat megfogalmazni a lehetséges megoldások körére és módszereire.


Hívjuk és várjuk az idősgondozás területén a társadalmi-, civil-, non- és forprofit-, az egyházi-, valamint az állami/önkormányzati intézményekben dolgozó vezetőket és szakembereket, a szociális ellátás szakmai- és érdekképviseleti szervezetei-, a fővárosi, nyugdíjas érdekképviseleti szervezetek-, a szociális képző intézmények - valamint a regionális módszertanok munkatársait. A tanácskozásra invitáltuk a szakminisztérium vezetőit.


Az konferencia záróakkordjaként az alap- és szakellátás átalakuló kapcsolatrendszeréről, az aktuális kihívásokról és lehetséges válaszainkról vitaindító kerekasztal beszélgetést tartunk interaktív formában a szakma jeles képviselőinek és a hallgatóság bevonásával.


A tanácskozás helyszíne: AESCULAP Akadémia 1115 Budapest, Halmi u. 20.-22.
időpont: 2013. március 5. (Regisztráció 0845-tól)


Részvételi szándékát kérjük, szíveskedjék jelezni legkésőbb március 4-ig az info@szocialisklaszter.hu e-mail címen a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével. A jelentkezési lapot nem szükséges kézzel aláírni, majd beszkennelni, elégséges word dokumentumban a megadott e-mail címre maradéktalanul kitöltve visszaküldeni.


A részvétel költsége 10.000Ft, mely egyben, ha kéri akkor tartalmazza felvételét az Egyesületbe, ill. ha már tag, de szeretné, akkor a befizetett összegből kerül jóváírásra 2013. évi tagdíja. Ezt a mellékelt jelentkezési lapon van mód jelezni. A részvétel költsége tartalmazza a büféebéd költségeit. A közlemény rovatba kérjük föltüntetni saját és intézménye nevét.


A konferencia zárását követően a Szociális Klaszter Egyesület 2013. évi taggyűlése is megrendezésre kerül.


A fenti lehetőségeket a mellékelt jelentkezési lapon lehet jelezni.
Számlaszám: Szociális Klaszter Egyesület, Volksbank, 14100220-14004149-01000002
A konferencia akkreditált, szerezhető pontérték: 10 kreditpont.


Információ: www.szocialisklaszter.hu Bónis Péter Tel.: 06-70-453-3234


A jelentkezések visszaigazolása e-mailben történik.
Üdvözlettel a szervezők:


dr. Egervári Ágnes - Czibere Károly - Pesti Györgyné - Skultéti József - Sümegi Endre – Bónis Péter
A jelentkezési lap letölthető a dokumentumtárból.

 

PROGRAM

A SZOCIÁLIS KLASZTER EGYESÜLET
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt

 

„MERRE TOVÁBB IDŐSELLÁTÁS?”


címmel tartandó országos szakmai tanácskozására

 

Helyszín: AESCULAP Akadémia 1115 Budapest, Halmi u. 20.-22.
időpont: 2013. március 5.

 

9.30 – 9.45 Megnyitó EMMI – egyeztetés alatt

9.45 – 10.15 Strukturális átalakulás és jogszabályi változások a szociális ellátórendszerben előadó: Pintér Judit főigazgató, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

10.15. – 10.35 A geriátriai ellátás szerkezeti átalakulása
előadó: Prof. dr. Kiss István P.hD., főorvos, MGGT

10.45 – 11.10 Gazdag ember is vízzel főz….(nemzetközi kitekintés az idősellátásra)
előadó: Dr. Egervári Ágnes elnök, Szociális Klaszter Egyesület

 

11.10 -11.25 kávészünet

 

11.25 – 11.45 Nappali ellátások lehetőségei az idősellátásban
előadó: Erdős Zsuzsa, Református Szeretetszolgálat, Módszertan

11.45 – 12.15 Gondolatok a módszertani munkáról….
előadó: Panker Mihály, igazgató EESZI, Győr


12.15 – 13.00 Büféebéd

 

13.00 – 15.00 Az alap- és szakellátás átalakuló kapcsolatrendszere az idősek ellátásában: Aktuális kihívások és lehetséges válaszaink - vitaindító – fórum
moderátor: Skultéti József Főosztályvezető, Fővárosi Önkormányzat
meghívottak: Dikter Tiborné Intézményvezető, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

 

15.00- a konferencia zárása

 

15.00-16.00 A Szociális Klaszter Egyesület taggyűlése

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balog Zoltán
Miniszter
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest, V. Alkotmány u.

 

Tisztelt Miniszter Úr!


Sajnálattal, de megértéssel vettük tudomásul, hogy a Szociális Klaszter Egyesület által szervezett „Egymást értő szakemberek” című országos szakmai tanácskozásunkon nem tudott jelen lenni – üdvözlő bíztató szavait köszönjük.


Országos szakmai tanácskozásunk elsődleges célja volt, hogy bemutassuk az idősgondozás helyzetét, láttatni gondjait, az egészségügy és szociális ellátórendszer határterületi problémáit, javaslatokat megfogalmazni a lehetséges megoldások körére és módszereire.


A szakmai tanácskozásunkon részt vettek a szociális gondoskodás területén működő társadalmi-, civil-, nonprofit, az egyházi-, valamint az állami/önkormányzati intézményekben dolgozó vezetők és szakemberek, a szociális ellátás szakmai- és érdekképviseleti szervezetei-, a szociális képző intézmények munkatársai, fogyatékkal élő és pszichiátriai betegeket gondozó szervezetek képviselői.


Egyetértettünk abban, hogy:


- javasoljuk a szociális gondoskodásban érintett egészségügyi és szociális rendszerek, a határterületek megvizsgálását a szűkös források racionális felhasználása érdekében;
nevezetesen
- a szociális és az egészségügyi rendszerben dolgozók képzési és előmeneteli rendszerének összeillesztését, átjárhatóvá tételét az emberi erőforrások hatékonyabb felhasználása, a kliens központú gondoskodás megvalósítása érdekében
- vizsgáljuk meg az egyes szakápolási feladatok szociális intézményen belüli finanszírozhatóságát, a betegutak és költségek elemzésével, hatásvizsgálattal pilot study keretében
- A szociális gondoskodásban dolgozó segítő szakemberek társadalmi megbecsülésének hiánya tragikus – az életpálya modell kidolgozása és a méltatlan bérek rendezése valóban elodázhatatlan; a szakemberek további pályaelhagyását meg kell akadályozni;

- indítványozzuk a szociális ellátórendszerben dolgozók szakképzettségi előírásainak újragondolását és a néhol irreálisan magas képzettségi szintek eltörlését, mely mind szakmai, mind finanszírozási oldalról hátrányosan érintik a szolgáltatások fenntartóit, egyben javasoljuk az informális segítők szabályozott beemelését az ellátórendszerbe.


Az intézményesített szakmai párbeszéd érdekében javasoljuk Szociális Szakmai Kollégium életre hívását az egyes ellátási szakterületeket képviselő szakemberekből, amely (hasonlóan az egészségügyben is létezőhöz) a döntéshozók által kiválasztott szakmai tanácsadó testületként működne.
Fenti javaslatainkat, indítványainkat elsődlegesen azokért az elesett embertársainkért tesszük, akikkel napi munkánk során találkozunk.
Hiszünk abban, hogy az idősgondozás iránti fokozódó elvárásoknak csak a kormányzattal való közös szakmai gondolkodás segítségével felelhetünk meg.
Kérjük Miniszter Urat, adjon módot számunkra személyes találkozóra, egyeztetésre.

Budapest, 2012. november 15.
Tiszteletteljes üdvözlettel a konferencián résztvevő szakemberek nevében:

 

         dr. Egervári Ágnes                 Skultéti József                   Czibere Károly
Szociális Klaszter Egyesület               SZIME              Szociális Klaszter Egyesület


         Patyán László                           Turcsik László                          Csepregi Teréz
        Iskolaszövetség                                SZIOSZ                                     SZESZE


          Pordán Ákos             Szabó János                            prof. dr. Székács Béla
Kézenfogva Alapítvány              3SZ                   Magyar Geriátriai és Gerontológia Társaság