Alzheimer Világhónap beszámoló

2017.09.13.

2017. szeptember 8-án, a XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye a Csokonai Művelődési Házban egy szakmai rendezvénnyel nyitotta meg az Alzheimer Világhónapot. Hazánkban a statisztikák szerint 250 ezer beteg lehet, akik többségét családjuk ápolja, ezért tágabban közel 1 millió embert érinthet ez a pillanatnyilag még gyógyíthatatlan betegség. Rendezvényünkkel azokra a kezdeményezésekre hívtuk fel a figyelmet, melyek segítséget jelentenek nemcsak a betegségben érintetteknek és gondozóiknak, hanem társadalmi megoldásokat is kínálnak a jövőre nézve.


fotó: Periszkóp Palotán

 

A XV. kerületben jelenleg is több szolgáltatás segíti a demenciával élőket és családjaikat. Az Időseket és Demenciával Élőket Segítő Szolgálatunk munkatársai (Pánczélné Kiss Tímea, Jenei Tünde, Nagy Ildikó) játékos bemutatót tartottak a résztvevőknek, mely megalapozta a rendezvény jó hangulatát, ugyanakkor bepillantást engedett abba is, hogy milyen foglalkozásokat tartanak munkatársaink a klubban. Játékos bemutatkozás labdával, a jobb és bal agyféltekét összekapcsoló színes szavak felismerése, valamint a nap végén a különböző társasjátékok, eszközök bemutatása hasznos segítség volt az érdeklődőknek.

fotó: XVMEDIA
 

Dr. Pék Győző, a Debreceni Egyetem docense, a hozzátartozói csoport fontosságáról beszélt előadásában, mely elsősorban abban nyújt támogatást a családtagoknak, hogyan lehet együtt élni a szellemi és fizikai hanyatlással. Az érzelmi érintettség megmarad, és még a súlyos fázisban is segíthet a zene, az ének, tánc, az érintés és a humor! Kicsit meglepő lehet a humort említeni, akkor mikor a családok többségének hétköznapjai feszültséggel telnek, az átélt lelki szenvedések sokszor reményvesztéssel, depresszióval társulnak. Mégis vannak, lehetnek olyan pillanatok, a múltból előtűnő emlékek, melyek mosolyt csalnak az arcokra, megkönnyebbülést okozva, akár néhány percre. A hozzátartozói csoportok szerepe az is, hogy kicsit kiengedhetjük a „gőzt”, panaszkodhatunk, megfogalmazhatjuk érzéseinket, oldódhat bűntudatunk, félelmeink, erőt meríthetünk egymásból, tapasztalataink megosztásával segítünk sorstársainknak.

fotó: XVMEDIA


Az Alzheimer Café mozgalomról tartott élvezetes előadást Dr. Menyhárt Miklós háziorvos, akit már jól ismerünk a kerületben. Előadóként több alkalommal vett részt demenciával kapcsolatos rendezvényünkön. A győri Alzheimer Cafén - mely az első volt Magyarországon, és Ő alapította -, szerzett tapasztalatok ösztönöztek arra minket is, hogy kerületünkben is működjön Alzheimer Café. Pár év alatt ez a segítő forma immár országos mozgalommá, hálózattá nőtte ki magát. Az ismeretterjesztésben, a tabuk ledöntésében, az előítéletek mérséklésében, a betegség és a betegek elfogadásában van nagy szerepük. Menyhárt doktor Strasbourgban annál a Berthel professzornál is tanult, aki nálunk sem ismeretlen, hiszen volt vendéglátónk Strasbourgban, ahol az Alzheimer betegeknek létesített intézményekkel ismerkedtünk, volt előadónk szakmai konferenciánkon, és Ő írta az egyik bevezetőt Horváth Szilveszter és Petrovics Zsuzsa: Alzheimer Nyavalya című könyvéhez. Idén életműve elismeréseként Becsületrenddel tüntették ki Franciaországban. Kettőjük szakértelme és támogatása sokat segített munkánkban.

fotó: XVMEDIA


Egy érdekes kezdeményezésről számolt be Tatai Tamás, aki a Demenciabarát Mosonmagyaróvár elnevezésű projekt egyik kezdeményezője és menedzsere. Céljuk egy olyan komplex, működőképes társadalmi szintű modell létrehozása, mely más városokban, településen, kerületekben is adaptálható. Az alapfeltevésük, hogy a stigma nem csak a beteget, de közvetlen családját is érinti, amely legtöbb esetben a társadalomból való teljes kirekesztettségükkel jár. Ha a közösség tagjai ismerik a betegséget és olyan környezetet biztosítunk, ahol demenciával élők könnyebben eligazodnak, és jól érezhetik magukat, ez mindannyiunk életére pozitív hatással lesz. A projekt hosszú távú célja a lakosság mellett a vállalkozások, intézmények, önkéntesek, diákok bevonása a programba, melynek érdekében képzéseket is terveznek.
 

Dr. Vajda Norbert a Szociális Klaszter Egyesület titkára. Az Egyesület - melynek alapítói szociális és egészségügyi szakemberek - már 2006 óta működik. Célja a tájékoztatás és figyelemfelhívás az időseket érintő kérdésekben hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társasággal közösen szervezett Egymást Értő Szakemberek idei konferenciáján megszületett konszenzus dokumentum a következő lényeges elemeket tartalmazza:
A stigmatizáció megszüntetése érdekében javasolják a szakmaiságot tükröző, tényszerű, ugyanakkor közérthető kommunikációt a lakossági tájékoztatás, ismeretközlés során. Kiemelték az egészségértés és egészségtudatosság növelésének fontosságát is.
A képzési programokban a jövőben nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a specifikus módszerek és ismeretek átadására a demencia okozta élethelyzetekkel és komplex beavatkozási lehetőségekkel kapcsolatban. A közösségi megoldásokra és összefogásra is hangsúlyt helyez a dokumentum, mely kiterjed az ágazatok közötti együttműködésre is. Az érintettek bevonása a döntéshozatalba a szükségletek pontos ismerete, az erre alapozott szolgáltatás fejlesztés alapja. Az alapvető emberi jogoknak és az emberi méltóság tiszteletben tartásának érvényesülni kell a gondoskodásban. Mindezek alapja, hogy a korai diagnózis feltételeit megteremtsék az egészségügyi ellátórendszerben, kapcsolódva a szociális ellátórendszerhez, mely támogatást nyújt az életút tervezéséhez. A Szociális Klaszter Egyesület a célok megvalósulása érdekében szakmai rendezvényeket, lakossági fórumokat szervez, és továbbítja az információkat és tapasztalatokat a döntéshozók felé.

Az előadások után minden résztvevő érdeklődésének megfelelően csatlakozott egy-egy témához, előadóhoz, hogy kérdéseit feltegye és véleményét, tapasztalatait megossza. Minden résztvevő kapott egy kitűzőt ajándékba, melynek viselésével hozzájárulhat a demenciával élők ügyének társadalmi szintű elfogadásához!

 

Jobbágy Mária
mentálhigiénikus
az Alzheimer Café Újpalota szervezője

 

visszalépés...