Alzheimer Europe felhívása demencia ügyének támogatására

2019.05.17.

 A Szociális Klaszter Egyesület a szociális szakemberek szakmai tájékozódásának segítésén, szociálpolitikai elemzések és szakmafejlesztési alternatívák kidolgozásán dolgozik.
Az Egyesület feladatai többek között új módszerek, szakmai eljárások megismerése és terjesztése, a szociális ellátáshoz kapcsolódó más ágazatokkal pl. egészségügy, munkaügy, történő eseti és rendszerbe illesztett együttműködés.
Az Egyesület országos szakmai tanácskozások megszervezésével járul hozzá a szociális szakma innovatív fejlődéséhez.

Az Alzheimer kórral és egyéb demenciával érintett betegek száma világszerte 48 millió, az Európai Unióban 9.1 millió, Magyarországon legalább 200.000 fő.
A demencia hosszú lefolyása során az emlékezetzavar, a tájékozódási képesség romlása megnehezíti az érintett betegek mindennapjait. A hétköznapok színterein, az üzletekben, egészségügyi intézményekben való eligazodás nehézzé válik. Elsősorban az ismeretek hiánya, a stigmatizáció az oka annak, hogy a megfelelő segítségnyújtás gyakran elmarad.

2016-ban tagjai sorába választott bennünket az Alzheimer Europe, az európai Alzheimer társaságokat tömörítő ernyőszervezet. A tagság többek között lehetőséget ad nemzetközi kitekintésre és projektekben való részvételre, információcserére és szakmai támogatásra az idősek és demenciával élők gondozása területén.

Európai Demencia Támogatás 

visszalépés...